Termenii și condițiile pentru campania


TERMENI SI CONDIȚII GIVEAWAY
“CUTE & KIND”

ARTICOLUL 1: ORGANIZATOR
Organizatorul giveaway-ului este Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana (denumită în continuare organizatorul). Organizatorul conduce jocul cu premii și organizează extragerea la sorți.
ARTICOLUL 2: SCOPUL
Scopul giveaway-ului este promovarea și realizarea comunicării de marketing a mărcilor organizatorului și promovarea indirectă a vânzărilor.
ARTICOLUL 3: TERMENI SI CONDIȚII
Participarea la giveaway este posibilăîn perioada 04.11.2022 până pe 30.11.2022prin intermediul site-ului www.pinkpanda.ro/cute-kind-lg și prin toate celelalte site-uri web deținute de organizator.. Pe lângă faptul că este publicat pe site-ul de mai sus, giveaway-ul este comunicat și anunțat și pe alte medii de socializare.
Participarea este posibilă în următoarele moduri:
 • Făcând click pe mesajul publicitar afișat pe rețelele de socializare ale organizatorului,prin introducerea datelor personale pe site-ul www.pinkpanda.ro. (nume, prenume, adresa de e-mail).
O persoană are voie să participe o singură dată la concurs.
Restricții de participare:
 • Minorii nu pot participa la giveaway.
 • Angajații și contractanții externi ai organizatorului giveaway-ului sau membrii familiei lor apropiate nu pot participa la giveaway.
 • Nerezidenții din România nu pot participa la giveaway. Câștigătorii premiului pot fi numai persoane cu reședința (și numărul fiscal) în România.
Participanții la jocul cu premii acoperă ei înșiși toate costurile de participare la jocul cu premii. Costurile de participare includ, printre altele:
 • costul accesului la internet,
 • costul transferului de date de pe Internet.
Prin participarea la giveaway, participantul acceptă aceste condiții generale de participare la giveaway si condițiile publicate pe site-ul www.pinkpanda.ro/cute-kind-lg
ARTICOLUL 4: ANULAREA PARTICIPĂRII
În orice moment pe durata giveaway-ului, participantul își poate anula participarea, trimițând un mesaj la adresa de e-mail [email protected] După primirea acestui mesaj, participantul este eliminat din jocul cu premii.ARTICOLUL 5: PREMIILE
Participanții la giveaway sunt eligibili pentru a câștiga unul dintre:
 • 27x pachete de produse în valoare de 590 Lei și un card cadou pentru magazinul online www.pinkpanda.ro în valoare de 1000 (valoarea totală a premiului este 1590 Lei).
Participantul individual poate primi un singur premiu, chiar dacă este selectat să câștige de două sau mai multe ori.
ARTICOLUL 6: ALEGEREA UNUI CÂȘTIGĂTOR
O comisie formată din reprezentanți ai organizatorului giveaway-ului este responsabilă de organizarea, executarea și supravegherea giveaway-ului și extragerea câștigătorilor de premii.
Giveaway-ul se va desfășura în fiecare zi, la orele dimineții pentru cererile primite în ziua precedentă, la sediul organizatorului giveaway-ului.Extragerea câștigătorilor de premii se realizează cu ajutorul unui sistem informatic folosind un algoritm aleator, care atrage câștigătorii premiului din setul întregii mulțimi de participanți. Câștigătorul zilnic este o persoană care s-a înscris pentru a participa la jocul cu premii prin intermediul site-ului web PinkPanda.ro sau a oricăruia dintre site-urile PinkPanda deținute de organizator. Președintele comisiei întocmește o listă cu numele premianților. Lista este aprobată și semnată de toți membrii comitetului și se păstrează timp de un an la adresa organizatorului.
ARTICOLUL 7: PUBLICAREA NUMELE CÂȘTIGĂTORILOR
Câștigătorul va fi anunțat prin e-mailul primit.
Toți câștigătorii premiului permit în mod explicit publicarea numelui, prenumelui și fotografiilor din eventuala acordare a premiului pe site-ul organizatorului, pe pagina acestuia de Facebook sau în orice altă media și rețele de socializare, pentru care nu se va solicita nicio plată sau despăgubire din partea organizatorului. În același timp, aceștia renunță la dreptul de a revizui, aproba, obiecta la orice utilizare a materialului, selecție editorială sau aspect al materialului.
Lista câștigătorilor de premii va fi publicată pe site-ulwww.pinkpanda.ro/cute-kind-Igîn cel mult 24 de ore de la extragerea premiilor zilnice individuale. Rezultatele giveaway-ului sunt finale. Nu sunt posibile contestații împotriva lor. ARTICOLUL 8: ACCEPTAREA PREMIULUI ȘI RESPONSABILITATEA FISCALĂ
În calitate de câștigător al premiului, participantul are dreptul de a primi premiul dacă organizatorul îl informează despre premiu în termenul convenit. Organizatorul va trimite premiile la adresa fizică sau de e-mail a câștigătorilor în termen de 30 de zile de la încheierea giveaway-ului.
În cazul în care premiul depășește valoarea de 42 €, participanții sunt conștienți de posibilitatea de a câștiga premiul, care este supus impozitării conform Legii privind impozitul pe venit. Plata în avans a impozitului pe venit pentru toate premiile este plătită de organizator, iar câștigătorii premiului, în calitate de persoane obligate cu impozitul pe venit (paragraful 2 al articolului 35 ZDavP-2), sunt obligați să furnizeze în scris organizatorului date personale exacte. (avem nevoie de numele, prenumele, adresa și CNP (nr. ID personal) pentru fiecare câștigător al premiului clientul NU plătește niciun impozit/nu suportă niciun impozit pe venit), și anume în termen de cel mult 7 zile de la primirea notificării de acceptare a premiului (sau într-un alt termen care va fi specificat în notificarea primită a premiilor). În scopul notificării acceptării premiului, câștigătorul furnizează și un număr de telefon de contact.
În cazul în care câștigătorul nu furnizează datele personale solicitate în termen de 7 zile de la primirea notificării premiului, organizatorul nu mai este obligat să predea premiul. În aceste cazuri (refuzul sau furnizarea în timp util a datelor cu caracter personal solicitate), organizatorul este liber de toate obligațiile față de câștigătorul premiului care decurg din prezentul regulament.
Alte posibile obligații fiscale și/sau costuri legate de premiu sunt acoperite chiar de câștigător. În cazul în care câștigătorul premiului renunță la premiu, nu are nicio pretenție împotriva organizatorului din cauza acestui cadou. Rezultatele sunt finale și nu sunt posibile contestații.
ARTICOLUL 9: PREMIILE ÎN GENERAL
Premiul nu poate fi schimbat cu echivalentul în numerar al premiului sau al oricărui alt premiu. Câștigătorul premiului nu poate face pretenții împotriva organizatorului (de exemplu, cu privire la calitatea premiului, corectarea erorilor etc.).
Transferarea premiului către o terță parte nu este posibilă. Pe durata extragerii cu premii, toate codurile promoționale sunt dezactivate temporar, cu excepția codului promoțional Mystery Bag și a transportului gratuit.
În cazul furnizării de date incomplete, incorecte sau neadevărate (adresă de e-mail sau alte date personale), organizatorul își rezervă dreptul de a exclude participantul din jocul cu premii.
 • Participantul pierde dreptul la premiu dacă organizatorul stabilește că:
 • Participantul nu a îndeplinit condițiile de participare;
 • Participantul a încălcat regulile și condițiile de participare la jocul cu premii;
 • Participantul nu dorește să îndeplinească obligațiile în conformitate cu aceste condiții sau condițiile speciale publicate pe site sau nu le-a îndeplinit la timp;
 • În cazul cererilor: dacă cererea a fost inadecvată în vreun fel.
Organizatorul are dreptul de a cere câștigătorului premiului să își dovedească identitatea într-un anumit termen și în modul cerut. Dacă câștigătorul nu dorește să facă acest lucru, pierde și dreptul la premiu. În cazul în care un participant își pierde dreptul la un premiu, organizatorul decide dacă acordă sau nu premiul altcuiva.
ARTICOLUL 10: CONFIDENȚIALITATEA, PROTECȚIA ȘI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE
Organizatorul va proteja cu atenție datele cu caracter personal, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal (ZVOP-1) (Monitorul Oficial al RS, nr. 94/2007-UPB1), Legea privind comunicațiile electronice (ZEKom) (Oficial Monitorul RS, nr. 13/2007-UPB1, 110/2009) și Regulamentul general privind protecția datelor (în continuare GDPR). Conform GDPR, operatorul de date cu caracter personal poate prelucra date cu caracter personal dacă este dat consimțământul personal al persoanei. Consimțământul personal este o declarație voluntară a voinței persoanei ca datele sale cu caracter personal să poată fi prelucrate într-un anumit scop, pe care utilizatorul o confirmă ca parte a trimiterii înscrierii la GIVEAWAY prin apăsarea butonului: PARTICIPĂ LA GIVEAWAY și acceptând termenii generali și condițiile jocului cu premii.
Condițiile generale ale giveaway-ului includ și următoarea declarație:
„Confirm că sunt familiarizat cu regulile de giveaway. Confirm că am peste 18 ani. Permit companiei Konverzija, d.o.o. să-mi folosească datele personale în scopul derulării acestui giveaway. Îmi pot revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, trimițând o solicitare scrisă la [email protected] sau prin poștă la Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenia. Giveaway-ul este valabil în perioada 04.11.2022 - 30.11.2022.
Organizatorul, in rolul de manager, va folosi datele personale obținute de la participanți exclusiv în următoarele scopuri:
 • implementarea giveaway-ului în toate aspectele
 • informarea câștigătorilor despre rezultatul extragerii și acordarea de premii (se aplică numai câștigătorilor)
 • anunțuri ale câștigătorilor pe site-ul web al giveaway-ului (se aplică numai câștigătorilor de premii)
Organizatorul prelucrează și protejează datele cu caracter personal colectate în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal. La desfășurarea acestui giveaway, toate datele personale vor fi protejate cu grijă și numai angajații care au acceptat obligațiile corespunzătoare de confidențialitate vor avea acces la acestea.
Toate datele vor fi stocate de Konverzija d.o.o. Bază de date. și/sau cu procesatorii contractuali de date cu caracter personal. Organizatorul se va asigura că datele personale ale persoanei respective sunt prelucrate exclusiv în scopul derulării acestui giveaway.
Organizatorul nu va transfera sau prelucra date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European (SEE) fără respectarea Clauzelor Contractuale Standard privind Protecția Datelor (sau a altor clauze similare care pot fi eventual aprobate de Comisia Europeană).
Organizatorul nu va transmite sau dezvălui în niciun caz datele personale obținute către terți.
Datele personale obținute sunt stocate în conformitate cu perioada legală sau până la anularea stocării datelor cu caracter personal de către participant. Codul fiscal și numărul de identificare fiscală ale câștigătorilor se păstrează timp de 5 ani de la acordarea premiilor, sau atât timp cât prevede legislația fiscală.
Participantul este conștient de faptul că:
 • pot solicita acces la datele lor personale
 • pot solicita corectarea datelor cu caracter personal inexacte
 • pot solicita ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 17 din GDPR, în special în cazul revocării consimțământului obținut pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul acestui giveaway.
 • pot solicita restricții privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • aceștia pot solicita transferul gratuit al datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat
 • pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere dacă consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă Regulamentul general privind protecția datelor
O persoană poate depune o cerere de executare a drepturilor de la paragraful anterior sau poate obține informații suplimentare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal de la persoana autorizată pentru protecția datelor prin adresa de e-mail [email protected] sau la adresa Konverzija, d.o.o., Slovenčeva ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenia.
ARTICOLUL 11: DISPONIBILITATEA REGULILOR
Aceste reguli sunt disponibile pe site-ul web al loteriei.
ARTICOLUL 12: RECLAMAȚII ȘI CONTESTAȚII
Toate plângerile și reclamațiile legate de implementarea giveaway-ului sunt tratate de către organizator. În cazul reclamațiilor întemeiate, organizatorul se obligă să le rezolve cât mai curând posibil și să notifice participantul sau, dacă este cazul, ceilalți participanți.
ARTICOLUL 13: COMISIA
Comisia este formată din doi membri:
 • Alen Mustedanagić Vovk (preşedintele comisiei)
 • Žan Travnikar (membru al comisiei).
Comisia are următoarele responsabilități:
 • controlul derulării giveaway-ului și determinarea câștigătorilor, în conformitate cu prezentele reguli.
 • Președintele comisiei va face o evidență a giveaway-ului și a câștigătorilor, care va fi păstrată timp de un an la adresa organizatorului.
 • Procesul-verbal trebuie semnat de toți membrii comisiei. Orice comunicare cu participanții se realizează prin adresa de e-mail și/sau, dacă aceste informații sunt disponibile, prin numărul lor de telefon sau mobil.
ARTICOLUL 14: DISPOZIȚII FINALE
Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta și modifica condițiile giveaway-ului, dacă acest lucru este necesar din motive de natură tehnică sau comercială sau din motive din partea publicului.
Organizatorul va informa participanții cu privire la toate modificările și noutățile giveaway-ului prin anunțuri de pe site..
Organizatorul se obligă să facă tot ce îi stă în putere pentru a se asigura că giveaway-ul se desfășoară corect, iar responsabilitatea nu include cazuri de forță majoră. În cazul unor circumstanțe independente de voința organizatorului (forță majoră, obstacole logistice, probleme tehnice), organizatorul poate anula giveaway-ul. El trebuie să informeze participanții despre acest lucru. Într-un astfel de caz, participanții nu sunt responsabili pentru daunele rezultate. Decizia organizatorului cu privire la toate întrebările legate de jocul cu premii sau de aplicarea regulilor este definitivă și se aplică tuturor participanților.
Regulile sunt obligatorii pentru organizator, toți angajații și alte persoane care sunt în vreun fel legate de campania de vânzări și de giveaway-ul care face obiectul prezentului regulament, precum și pentru participanții la campania de sale (cumpărătorii), care sunt de acord cu acestea prin confirmarea acestor reguli..
Întrebări și informații suplimentare cu privire la jocul cu premii pot fi trimise la adresa de e-mail: [email protected]
Ljubljana, 31.10.2022
Konverzija, d.o.o.
16. 11. 2022